Chúa Đã Khước Từ (Richard E. Kim) – Khủng Hoảng Của Đức Tin

Chiến tranh hủy diệt rất nhiều thứ, và cũng sản sinh ra nhiều thứ khác, và điều kỳ lạ là những thứ bị hủy diệt sẽ được tái sinh lại, với hình hài hoàn toàn khác: Đức tin là một trong số đó. Trong cuốn tiểu thuyết “Chúa đã khước từ”, tôi cho rằng nhân vật chính của cuốn sách không phải là người nào cụ thể, chính đức tin mới là nhân vật trung tâm trong chuyến phiêu lưu của nó đến những góc sâu kín nhất của con người. Và ta sẽ được chứng kiến hành trình của đức tin giữa lúc mà bất kỳ thứ gì cũng bị thử thách cao độ nhất: chiến tranh, mà cụ thể đây là cuộc chiến tranh Nam – Bắc Hàn vào những năm 50. Richard E. Kim đã không ngần ngại đề cập đến những vấn đề nhạy cảm về tôn giáo, đặt lòng tin của con người vào những đấng lớn lao hơn đến bờ vực và đặt ra hàng loạt câu hỏi về những giá trị đạo đức khiến bất kỳ người đọc vững tâm nào cũng phải lung lay. đọc thêm...