Bạn (Kiều Nguyễn)

Bạn cũng có nhiều loại
Bạn đồng nghiệp, ấu thơ
Bạn học và bạn nhặt
Gặp nhau trong tình cờ

Có bạn khi nói chuyện
Cần giữ tiếng, giữ hình
Bởi vì trong mắt nó
Ui trời, mình lung linh

Có bạn vừa giáp mặt
“con khỉ, tưởng chết rồi?”
Thế… và hai con khỉ
Thành một đôi đười ươi

Có bạn khen mình lắm
Vừa tốt lại vừa tài
Nghe bạn xong chợt nghĩ
Ủa, bạn vừa nói ai?

Có bạn để mình khóc
“Chiếu” những thước phim buồn
Tới khi vui chẳng nhớ
Trên đời có nó luôn

Có bạn khi mình túng
“Ê mày, tao cần tiền”
Có vài người như thế
Là mình sướng như tiên

Có bạn như là mẹ
Cứ không ưng là “dần”
Làm mình bừng tỉnh trí
Nhờ bạn mà nên thân

Lại có bạn yếu đuối 
Cần được mình chở che
Mình tựa vào người khác
Ôi vòng tròn bạn bè

Có bạn gì cũng kể
Chuyện dưới đất trên trời
Có bạn mình chỉ gửi
Những chuyện mật mà thôi

Có bạn ngồi cả buổi
Lặng im không nói gì
Đến khi bạn quay bước
Nỗi buồn cũng theo đi

Có người lâu không gặp 
Nhưng vẫn nhớ, trong lòng 
Có người ngồi trước mặt
Giữa khoảng trắng mênh mông

Có bạn là bớt… nạn
Thêm vui lại bớt buồn
Vì đời gieo neo lắm
Rất cần tình yêu thương

Khi tuổi ngày một lớn
Bạn bè cứ rơi dần
Cố gắng đừng để lạc
Những người đã quen thân…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.